Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand uit zijn/haar omgeving die langdurig ziek of gehandicapt is. Het kan gaan om een partner, familielid, vriend of buur.

Centrum Mantelzorg

Het Centrum Mantelzorg (Socius) biedt ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt hier terecht voor:

  • een luisterend oor;
  • advies en informatie, en waar nodig doorverwijzing of bemiddeling;
  • informatie over de inzet van geschoolde vrijwilligers en logeermogelijkheden;

De dienstverlening is vertrouwelijk en kosteloos.

Vergoeding zorgverzekering mantelzorg

Maakt u gebruik van mantelzorg? Er zijn meerdere zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg geven bij een aanvullende verzekering. De vergoedingen zijn heel verschillend. Sommige verzekeraars vergoeden een vast bedrag, andere vergoeden weer een bepaald aantal dagen. Op independer.nl staat per zorgverzekeraar wat vergoed wordt.

Mantelzorgwaardering

Ieder jaar kunnen mantelzorgers, als waardering voor hun zorg, in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers die bekend zijn bij het Centrum Mantelzorg krijgen hierover bericht.

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u:

  • intensieve zorg of hulp biedt aan een naaste;
  • minimaal 4 uur per week;
  • minimaal 3 maanden lang;
  • voor iemand zorgt die in de gemeente Velsen woont.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over mantelzorg op velsenwijzer.nl

Beleid en wetgeving

[Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers]