De gemeente Velsen subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven. De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de Subsidieverordening.

Er zijn verschillende categoriën subsidies:

  • Waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten;
  • Uitvoeringssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt als het uitvoeren van activiteiten van belang worden geacht, zonder dat deze activiteiten naar aard en omvang door de gemeente worden beïnvloed;
  • Budgetsubsidie is een subsidie die verstrekt wordt ter uitvoering van activiteiten, die zodanig van belang worden geacht dat die naar aard en omvang kunnen worden beïnvloed:
  • Eenmalige subsidie is een subsidie die verstrekt wordt voor een activiteit met een eenmalig karakter;
  • Jubileumsubsidie is een subsidie die wordt verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud er van.

Maatschappelijke zorg

Algemeen maatschappelijk werk vormt een breed maatschappelijk vangnet, dat voor iedereen toegankelijk is. Het AMW wijst mensen de weg om er zelf uit te komen, wanneer het even niet meer gaat.

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland geeft uitvoering aan het AMW. De gemeente subsidieert deze stichting voor zijn activiteiten.

Wet- en regelgeving

 

Dien uw aanvraag voor subsidie schriftelijk in. U ontvangt bericht voor een afspraak met een deskundige indien meer informatie gewenst is.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl