Wanneer u op het grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen, bijvoorbeeld met een helikopter, dan heeft u daarvoor toestemming van de provincie nodig.
Deze toestemming kan alleen worden aangevraagd door een erkend bedrijf dat (helikopter)vluchten verzorgt.

Alvorens deze toestemming wordt gegeven vraagt de provincie aan de gemeente Velsen een 'Verklaring van geen Bezwaar'' in verband met de openbare orde en veiligheid. Deze verklaring wordt afgegeven door de burgemeester nadat de provincie een TUG-ontheffing heeft afgegeven.

Wetgeving