Wanneer u op het grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen, bijvoorbeeld met een helikopter, dan heeft u daarvoor toestemming van de provincie nodig.
Deze toestemming kan alleen worden aangevraagd door een erkend bedrijf dat (helikopter)vluchten verzorgt.

Alvorens deze toestemming wordt gegeven vraagt de provincie aan de gemeente Velsen een 'Verklaring van geen Bezwaar'' in verband met de openbare orde en veiligheid. Deze verklaring wordt afgegeven door de burgemeester nadat de provincie een TUG-ontheffing heeft afgegeven.

Wetgeving

 

 

Het verantwoordelijke bedrijf dient de aanvraag in te dienen bij de provincie, met vermelding van:

  • Datum
  • Tijdstip van landing/stijging
  • Locatie
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Bijzonderheden

U kunt uw aanvraag sturen naar:

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM

 

Indien hieraan kosten verbonden zijn worden deze bepaald en opgelegd door de Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM
tel. 023-5143143
e-mail: post@noord-holland.nl

 

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken