Wanneer u een loterij wilt organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Een voorbeeld hiervan is het huis-aan-huis verkopen van loten voor verenigingen en scholen.

De trekking van de prijzen moet gedaan worden door een erkende notaris of een door de gemeente aangewezen persoon.

Bedraagt het prijzenpakket meer dan € 4.500,00 dan dient vergunning bij de minister van Veiligheid en Justitie te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor het starten van een casino.

Wetgeving