Wanneer u een loterij wilt organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Een voorbeeld hiervan is het huis-aan-huis verkopen van loten voor verenigingen en scholen.

De trekking van de prijzen moet gedaan worden door een erkende notaris of een door de gemeente aangewezen persoon.

Bedraagt het prijzenpakket meer dan € 4.500,00 dan dient vergunning bij de minister van Veiligheid en Justitie te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor het starten van een casino.

Wetgeving

 

Download het aanvraagformulier, vul dit volledig in en onderteken het met uw handtekening.

U kunt uw aanvraag opsturen aan:

Gemeente Velsen,
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465,
1970 AL  IJmuiden

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag loterijvergunning zijn legeskosten verschuldigd.

Tarief 2020

€ 25,50

Om een vergunning te krijgen voor een loterij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden van de Wet op de Kansspelen zijn:

  • het doel van de actie moet een algemeen belang hebben en geen persoonlijk belang;
  • de afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50 procent van de opbrengst van de verkochte loten bedragen.

Algemeen belang

Een voorwaarde is dat de opbrengst van de actie moet worden besteed aan doelen van algemeen belang. Bij algemeen belang kunt u onder andere denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportvereniging / het kopen van nieuwe instrumenten door een muziekvereniging. Commerciële activiteiten vallen hier dus niet onder.

De 50 procent regeling

Dit betekent der er ten minste 50 procent ten behoeve van het goede doel moet komen. Hierdoor mogen de kosten en prijzen niet meer dan 50 procent van de opbrengst van de verkochte loten bedragen. De vergunning voor het organiseren van een loterij moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars zal plaatsvinden. De waarde van het totale prijzenpakket mag niet meer dan € 4.500,00 bedragen.

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl