Indien u met een woonboot een ligplaats wilt innemen in Velsen, dan moet u daarvoor een vergunning hebben.

U moet voldoen aan de bepalingen uit de Ligplaatsverordening Woonschepen Er mag alleen ligplaats worden ingenomen op plaatsen die zijn aangegeven op de ligplaatsenkaart die bij de verordening hoort. Daarnaast moet het schip voldoen aan een aantal eisen voor wat betreft de maat en de hoogte.

De gemeente heeft zelf geen ligplaatsen in beheer of in eigendom

Er zijn drie locaties waar woonschepen liggen:

  1. Het Binnenspuikanaal nabij de sluizen; in beheer en eigendom van Centraal Nautisch Beheer / Rijkswaterstaat (boten liggen hier in strijd met het bestemmingsplan)
  2. Zijkanaal C; halverwege het kanaal en nabij de sluis van Spaarndam: in beheer bij Rijkswaterstaat (boten liggen hier feitelijk ook in strijd met het bestemmingsplan, maar vallen onder het overgangsrecht)
  3. Zijkanaal B; bij Recreatiegebied Spaarnwoude; in beheer bij Rijkswaterstaat (legale locatie). Rijkswaterstaat wijst de ligplaatsen toe en verhuurt deze. Als de ligplaats is verhuurd kan de gemeente - op basis van de Havenverordening - een vergunning afgeven.

Wetgeving

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl meer informatie over woonboten

In de Wet BAG is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor het aanwijzen van de ligplaatsen, ook al voeren andere instanties het beheer of eigendom.