De gemeente heft op basis van de Legesverordening diverse rechten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verstrekken van vergunningen, rijbewijzen, paspoorten en uittreksels.

De tarieven voor het jaar 2020 zijn opgenomen in een tabel, die valt onder de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (zie hieronder).

Leges zijn verschuldigd, zodra een vergunningaanvraag, een verzoek tot iets (uittreksel, kopie, enz.) in behandeling wordt genomen.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving