De gemeente heft op basis van de Legesverordening diverse rechten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verstrekken van vergunningen, rijbewijzen, paspoorten en uittreksels.

Leges zijn verschuldigd, zodra een vergunningaanvraag, een verzoek tot iets (uittreksel, kopie, enz.) in behandeling wordt genomen.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving