De regeling vergoeding leerlingenvervoer is er voor 3 groepen:

  1. Leerlingen die het speciaal onderwijs volgen en die niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen.
  2. Leerlingen die basisonderwijs gaan volgen in verband met levens- of geloofsovertuiging.
  3. Leerlingen die het basis- of voortgezet onderwijs volgen en in verband met een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

  • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2019.

Zie ook de flyer van Regiorijder