De regeling vergoeding leerlingenvervoer is er voor 3 groepen:

 1. Leerlingen die het speciaal onderwijs volgen en die niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen
 2. Leerlingen die basisonderwijs gaan volgen in verband met levens- of geloofsovertuiging
 3. Leerlingen die het basis- of voortgezet onderwijs volgen en in verband met een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
 • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
 • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2019.

Zie ook de flyer van Regiorijder

Wil uw kind in het volgende schooljaar gebruik wil maken van leerlingenvervoer? Dien voor 1 juni een aanvraag in. Daarnaast kunt u het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen.

Digitaal aanvragen
Hou hiervoor de volgende documenten bij de hand:

 • Uw DigiD inlogcode
 • Toelaatbaarheidsverklaring
 • Medische verklaring (bij een beperking)
 • IB60 formulier (indien nodig)
 • Bij stage: de overeenkomst

Wanneer het voor u niet mogelijk is om digitaal een aanvraag in te dienen kunt u contact op nemen via leerlingenvervoer@velsen.nl of 0255 567200. 

Wanneer nemen wij een beslissing?

Wij nemen binnen maximaal 8 weken een besluit over uw aanvraag. Deze termijn mogen wij met 4 weken verlengen. Vaak krijgt u binnen 1 à 2 weken bericht. Dit heet een beschikking. In de beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. Als wij niet genoeg informatie hebben, nemen wij contact met u op.

Als u een vergoeding krijgt, declareert u de kosten achteraf.

Declareren Leerlingenvervoer

Kosten die u hebt gemaakt vraagt u terug via het Declaratieformulier Leerlingenvervoer.

Uitbetaling van kosten wordt alleen via bank of giro gedaan.

Bezwaar maken

Tegen het besluit (wel of niet toegekende vergoeding leerlingenvervoer) kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken

De gemeente mag een bijdrage vragen voor de kosten van het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mogen wij geen eigen bijdrage van u vragen

Declareren kosten ov-abonnement

In principe krijgt uw kind een jaar abonnement voor het openbaar vervoer. Dit abonnement wordt door de gemeente aangeschaft. Wanneer uw kind slechts voor een korte tijd een abonnement nodig heeft, is een jaarabonnement niet nodig. Wij vragen u dan maandelijks een maandabonnement voor uw kind aan te schaffen. De kosten van dit maandabonnement kunt u terugvragen via het Declaratieformulier Leerlingenvervoer.

De uitbetaling van kosten wordt enkel via de bank gedaan.

Een leerling kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als:

 • De leerling in Gemeente Velsen woont of verblijft;
 • De school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is;
 • De afstand van huis naar school voldoet aan de minimale kilometergrens van 6 km (kortste route volgens de ANWB routeplanner).

Welke wijzigingen geeft u door?

 • u hebt een ander telefoonnummer, e-mailadres of rekeningnummer (IBAN)
 • u gaat verhuizen binnen of buiten Gemeente Velsen
 • de gezinsomstandigheden veranderen:
  • u hebt wel/niet zorg voor andere kinderen (door geboorte, of ander kind kan zelfstandig naar school)
  • u hebt werk gevonden of andere werkdagen of u wordt werkloos
  • de medische situatie van ouder(s), verzorger(s) of leerling is beter of slechter geworden
 • de leerling gaat van school af of wisselt van school
 • op de dichtstbijzijnde school, welke eerst vol zat, komt een plek vrij
 • de leerling kan zelfstandig met openbaar vervoer of op de fiets naar school
 • u gaat scheiden of hebt een nieuwe partner.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen geeft u zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail door:

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
t.a.v. Team Leerlingenvervoer
Postbus 465
1970 Al IJmuiden

leerlingenvervoer@velsen.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl