De regeling vergoeding leerlingenvervoer is er voor 3 groepen:

 1. Leerlingen die het speciaal onderwijs volgen en die niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen
 2. Leerlingen die basisonderwijs gaan volgen in verband met levens- of geloofsovertuiging
 3. Leerlingen die het basis- of voortgezet onderwijs volgen en in verband met een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 • fietsvergoeding met of zonder begeleiding
 • openbaar vervoer met of zonder begeleiding
 • eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw zoon/dochter met uw auto of brommer
 • u organiseert met een groep ouders zelf het vervoer voor een groep leerlingen
 • aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje).

Zie ook de flyer van Regiorijder

Een aanvraag voor vergoeding van leerlingenvervoer doet u elk jaar voor 1 juni. Dit kan op 2 manieren:

 1. Digitaal aanvragen
  Hou hiervoor de volgende documenten bij de hand:
  - Uw DigiD inlogcode
  - Toelaatbaarheidsverklaring
  - Medische verklaring (bij een beperking)
  - IB60 formulier (indien nodig)
  - Bij stage: de overeenkomst
   
 2. Schriftelijk aanvragen
  De schriftelijke aanvraag stuurt u volledig ingevuld en ondertekend naar:
  Gemeente Velsen
  Sociaal Domein
  t.a.v. Team Leerlingenvervoer
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden

Wanneer nemen wij een beslissing?

Wij nemen binnen maximaal 8 weken een besluit over uw aanvraag. Deze termijn mogen wij met 4 weken verlengen. Vaak krijgt u binnen 1 à 2 weken bericht.

Als u een vergoeding krijgt, declareert u de kosten achteraf.

Declareren Leerlingenvervoer

Kosten die u hebt gemaakt vraagt u terug via het Declaratieformulier Leerlingenvervoer.

Uitbetaling van kosten wordt alleen via bank of giro gedaan.

Bezwaar maken

Tegen het besluit (wel of niet toegekende vergoeding leerlingenvervoer) kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken

U moet soms een eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is.

De hoogte van de eigen bijdrage baseren wij op het belastbaar verzamelinkomen van uw gezin 2 jaar voor het schooljaar waarvoor u vergoeding aanvraagt.

Een leerling kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als:

 • De leerling in Gemeente Velsen woont of verblijft;
 • De school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is;
 • De afstand van huis naar school voldoet aan de minimale kilometergrens van 6 km (kortste route volgens de ANWB routeplanner).

Welke wijzigingen geeft u door?

 • u hebt een ander telefoonnummer, e-mailadres of rekeningnummer (IBAN)
 • u gaat verhuizen binnen of buiten Gemeente Velsen
 • de gezinsomstandigheden veranderen:
  • u hebt wel/niet zorg voor andere kinderen (door geboorte, of ander kind kan zelfstandig naar school)
  • u hebt werk gevonden of andere werkdagen of u wordt werkloos
  • de medische situatie van ouder(s), verzorger(s) of leerling is beter of slechter geworden
 • de leerling gaat van school af of wisselt van school
 • op de dichtstbijzijnde school, welke eerst vol zat, komt een plek vrij
 • de leerling kan zelfstandig met openbaar vervoer of op de fiets naar school
 • u gaat scheiden of hebt een nieuwe partner.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen geeft u zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail door:

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
t.a.v. Team Leerlingenvervoer
Postbus 465
1970 Al IJmuiden

leerlingenvervoer@velsen.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl