Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet Kinderopvang in werking getreden. Alle kindercentra of gastouderbureaus die legaal functioneren zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Opname in dat register is noodzakelijk om als ouder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u zelf een kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang (BSO) of een Gastouderbureau (GOB) wilt starten in de gemeente Velsen, dan dient u zich eerst in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u een KDV; BSO of GOB exploiteren of wilt u gastouder (GO) worden? Dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. In opdracht van de gemeente zal de GGD bij u langskomen voor inspectie. De gemeente zal binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit nemen.

Alle gastouderbureaus en kindercentra worden elk jaar opnieuw door de GGD geïnspecteerd. Deze kijkt of het nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen.

Register

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is openbaar. U kunt dit inzien. Van elke wijziging in de kinderopvang in Velsen moet u een melding bij de gemeente via het wijzigingsformulier. Zie bij tabje 'Aanvragen' voor het gewenste formulier.

Nieuwe kinderdagverblijven mogen zich pas ergens vestigen als dat in overeenstemming is met het toepasselijke bestemmingsplan. Het is raadzaam om daarover eerst informatie bij de gemeente te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Publiekszaken U kunt ook mailen naar: aanvraagregister@velsen.nl

 

Als u zelf kinderopvang wilt gaan aanbieden moet u zich aanmelden bij de gemeente via een aanvraagformulier.
U kunt naar keuze hieronder het betreffende aanvraagformulier downloaden:

Dit geldt voor een nieuw te openen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau c.q. locatie voor gastouderopvang in de gemeente Velsen.

Op uw aanvraag tot registratie zal de gemeente binnen 10 weken na ontvangst een besluit nemen. (Art. 1.46 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Aanvraag- en wijzigingsformulieren vindt u op de website van de rijksoverheid. U kunt ze daar 'downloaden', printen, invullen en voorzien van de vereiste bijlagen en opsturen naar:

Gemeente Velsen,
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL  IJMUIDEN

Indien u over de mogelijkheid van scannen beschikt, dan kunt u de gegevens ook per e-mail versturen aan: aanvraagregister@velsen.nl 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot regsitratie ten behoeve van het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of een gastoudervoorziening bedraagt:

Tarief 2020: 

€ 650,00

Inspecties GGD:

De controle op de naleving van o.a. de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt in Velsen uitgevoerd door de GGD Kennemerland.

Voor het inzien van de inspectierapporten van de GGD Kennemerland kunt u de website van de GGD Kennemerland raadplegen of het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen inzien.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

 

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl