Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet Kinderopvang in werking getreden. Alle kindercentra of gastouderbureaus die legaal functioneren zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Opname in dat register is noodzakelijk om als ouder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u zelf een kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang (BSO) of een Gastouderbureau (GOB) wilt starten in de gemeente Velsen, dan dient u zich eerst in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u een KDV; BSO of GOB exploiteren of wilt u gastouder (GO) worden? Dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. In opdracht van de gemeente zal de GGD bij u langskomen voor inspectie. De gemeente zal binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit nemen.

Alle gastouderbureaus en kindercentra worden elk jaar opnieuw door de GGD geïnspecteerd. Deze kijkt of het nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen.

Register

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is openbaar. U kunt dit inzien. Van elke wijziging in de kinderopvang in Velsen moet u een melding bij de gemeente via het wijzigingsformulier. Zie bij tabje 'Aanvragen' voor het gewenste formulier.

Nieuwe kinderdagverblijven mogen zich pas ergens vestigen als dat in overeenstemming is met het toepasselijke bestemmingsplan. Het is raadzaam om daarover eerst informatie bij de gemeente te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Publiekszaken U kunt ook mailen naar: aanvraagregister@velsen.nl