Kunt u de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen door een te laag inkomen ? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolrecht
 • Hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
 • Onroerende zaakbelasting

Een aanvraag voor kwijtschelding doet u door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

Gemeente Velsen
Belastingen & Invordering
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Download aanvraagformulier

Andere opties zijn

 • Telefonisch aanvragen via 0255 567200. Het aanvraagformulier sturen wij naar u op.
 • Afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Hebt u:

 • een minimuminkomen (bijstandsniveau)?
 • (samen met uw partner) een laag saldo op uw bank- en spaarrekeningen? De norm is afhankelijk per (gezins)situatie.
 • geen eigen woning met overwaarde?
 • geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,-?
 • de aanslag nog niet, of niet langer dan 3 maanden geleden, volledig betaald?

Bezwaar maken

Krijgt u geen kwijtschelding en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Lees hoe u dit doet bij ‘Bezwaar maken en in beroep gaan tegen een besluit van Belastingen’.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl