Kunt u de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen door een te laag inkomen ? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de volgende gemeentelijke belastingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolrecht
  • Hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • Onroerende zaakbelasting