In Velsen haalt HVC het huishoudelijk afval op. Voor hoogbouwwoningen gebeurt dat via ondergrondse containers. Bij laagbouwwoningen via afvalcontainers (rolcontainer). Er zijn verschillende afvalcontainers beschikbaar:

  1. Met grijze deksel voor restafval
  2. Met groene deksel voor gft-afval
  3. Met blauwe deksel voor papier
  4. Met oranje deksel voor plastic, blik en drankpakken

Container beschadigd of onbruikbaar

Is uw afvalcontainer beschadigd en daardoor onbruikbaar geworden? Neem dan contact op met de Klantenservice van HVC via 0800 0700.

Container kwijt

Is uw container kwijt? Doe dan eerst aangifte van diefstal/vermissing bij het Klant Contact Centrum van Gemeente Velsen. Dit kan telefonisch via 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200 of aan de balie.

De gemeente zorgt ervoor dat de Klantenservice van HVC daarna contact met u opneemt. HVC zorgt dan voor een nieuwe afvalcontainer.

Extra container aanvragen

Een extra container vraagt u aan via de Klantenservice van HVC via 0800 0700. Wilt u een extra grijze container, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor hvcgroep.nl

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

HVC :
Afvalbrengstation: openingstijden zie website HVC
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Telefoon:
Klantenservice: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur (geen balie- of bezoekfunctie): 0800-0700.
"Grofvuillijn": 0800-0700

E-mailadres: klantenservice@hvcgroep.nl

Website: www.hvcgroep.nl

Postadres:
HVC
Postbus 9199,
1800 GC Alkmaar