HVC verzorgt in Velsen de inzameling van huishoudelijk afval.  Voor hoogbouwwoningen gebeurt dat met ondergrondse containers, bij laagbouwwoningen met zogenaamde minicontainers (kliko's). HVC stelt de minicontainer beschikbaar. Voor het restafval (grijze) het GFT-afval (groene) en papier (grijs met blauwe deksel) wordt aan elk huishouden een minicontainer in bruikleen gegeven.

Als uw huidige container onbruikbaar is beschadigd of uw minicontainer is vermist, dan kunt u bij HVC een nieuwe minicontainer verkrijgen. Wanneer uw container is vermist dient u wel eerst aangifte van diefstal / vermissing te doen bij het Klant Contact Centrum van gemeente Velsen. Dit kan telefonisch, aan de balie of ook digitaal via  www.verlorenofgevonden.nl

De gemeente zorgt er voor dat de Klantenservice van HVC Afvalzameling contact met u opneemt voor het bezorgen van een nieuwe afvalcontainer.

Beschadigd of onbruikbaar?

Is uw minicontainer beschadigd en daardoor onbruikbaar geworden dan kunt u tegen inlevering van de beschadigde container een nieuw exemplaar krijgen. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met de Klantenservice van HVC, telefoon 0800-0700.

Wet- en regelgeving

 

 

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

HVC :
Afvalbrengstation: openingstijden zie website HVC
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Telefoon:
Klantenservice: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur (geen balie- of bezoekfunctie): 0800-0700.
"Grofvuillijn": 0800-0700

E-mailadres: klantenservice@hvcgroep.nl

Website: www.hvcgroep.nl

Postadres:
HVC
Postbus 100,
1670 AC Medemblik