Het is ons werk om burgers, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen we dan ook graag. Bent u toch ontevreden over de manier waarop u behandeld bent? Laat het ons weten door een klacht in te dienen.

Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, werkwijze, de dienstverlening, over ambtenaren of college- en raadsleden. Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure.

Een klacht indienen 

Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator de reden hiervan. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

Let op! Weet u niet zeker of u op de goede manier een klacht indient?

Doe de check
 

Klacht indienen

Een klacht indienen kan op 2 manieren:

1. Digitaal

Doe dit via het online klachtenformulier. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

2. Schriftelijk

 1. Download het klachtenformulier.
 2. Vermeld daarop in ieder geval:
 • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • datum
 • een omschrijving van het probleem
 • de afdeling, bestuurder of medewerker tegen wie de klacht is gericht.
 • uw handtekening

Stuur kopieën mee van de eventuele correspondentie die al is gevoerd.

 1. Stuur het formulier naar
  Klachten coördinator Juridische zaken
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden.

Procedure

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht
 • De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Als u wilt, kunt u de klacht mondeling toelichten.
 • Binnen 6 weken handelt de gemeente uw klacht af. Dit kunnen we met maximaal 4 weken verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u bericht.