Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij de Belastingdienst.
Bij dit aanvraagformulier is ook een uitgebreide toelichting gevoegd.

Een kinderopvangtoeslagaanvraag moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij het aanvraagformulier zit een retourenveloppe.