Na de feestdagen wordt in veel huishoudens de kerstboom opgeruimd. De gemeente Velsen wil graag voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat komen te liggen.

In Velsen zijn daarom een aantal manieren waarop de kerstbomen worden ingezameld:

  1. De gemeente organiseert jaarlijks in samenwerking met HVC en de brandweer in IJmuiden en Santpoort een kerstboomverbranding. Kinderen kunnen in verschillende wijken kerstbomen brengen en ontvangen daarvoor een vergoeding. Hierover wordt in december op de gemeentelijke infopagina in de weekbladen informatie gepubliceerd.
  2. Daarnaast biedt HVC ook de mogelijkheid uw kerstboom op een andere verantwoorde manier af te voeren, door ze op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar op doorgaande wegen langs de weg te zetten. Daarover wordt in  december op de gemeentelijke infopagina in de weekbladen gepubliceerd. Ook de inzamelroute voor de kerstbomen vindt u daar,
  3. Ten slotte kunt u de kerstboom ook wegbrengen naar het afvalbrengstation; Amsterdamseweg 10, in Velsen-Zuid. Kijk voor de openingstijden op www.hvcnieuws.nl/afvalbrengstations .

A.U.B. niet in de GFT-minicontainer

Hoewel een kerstboom ook biologisch afbreekbaar is, heeft het de voorkeur de boom niet in stukken via de (groene) GFT minicontainer aan te bieden. Een kerstboom verteert slecht en is vaak vervuild met slingers en schuimversiering. De reguliere GFT-verwerking wordt daardoor verstoord.
 

De locatie(s) waar de kerstbomenverbranding gaat (gaan) plaatsvinden vindt u in de gemeentelijke rubriek van het weekblad De Jutter.

HVC :
Afvalbrengstation: openingstijden zie website HVC
Amsterdamseweg 10
1981 LE  Velsen-Zuid

Telefoon:
Klantenservice: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur (geen balie- of bezoekfunctie): 0800-0700.
"Grofvuillijn": 0800-0700

E-mailadres: klantenservice@hvcgroep.nl

Website: www.hvcgroep.nl

Postadres:
HVC
Postbus 100,
1670 AC Medemblik