Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? U hebt een kapvergunning nodig voor bomen die in de Bomenlijst staan en/of in een aangewezen gebied.

Als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een doorsnee heeft van 15 centimeter of minder, mag de boom altijd gekapt worden.

Bent u geen eigenaar van de grond? Dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar.

Bomen op grond van de gemeente

Als u last hebt van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met u of en hoe we de overlast kunnen oplossen.