Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? U hebt een kapvergunning nodig voor bomen die in de Bomenlijst staan en/of in een aangewezen gebied.

Als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van 15 diameter of minder, mag de boom altijd gekapt worden.

Bent u geen eigenaar van de grond? Dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar.

Bomen op grond van de gemeente

Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met u of en hoe we de overlast kunnen oplossen.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.

Op het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag

Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Voor burgers met DigiD, via e-herkenning voor bedrijven

Op papier

Stuur de aanvraag in tweevoud naar
Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 255,- (tarief 2019).
Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200.

Stap 3 - Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 - Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de huis-aan-huisbladen en op mijnoverheid.nl gezet.

Stap 5 - Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

·Reguliere aanvraag

Over eenvoudige aanvragen moet de gemeente in maximaal 8 weken een besluit nemen. Binnen die 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

·Complexere aanvraag

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 26 weken. De termijn kan eenmalig verlengd worden.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. De hoogte van het legesbedrag varieert. Bekijk hiervoor de Leges 2019 vanaf Titel 2, Hoofdstuk 3.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen hebt u geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Hebt u een inhoudelijke vraag over een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een vraag die daarmee te maken heeft? Maakt dan een afspraak met de afdeling Vergunningen via 0255 567200. Een vakspecialist helpt u verder.