Meestal woont er één huishouden in een woning. Bijvoorbeeld u met uw gezin. Als er meer huishoudens in een woning wonen, worden er regels gesteld. Het kan dan zijn dat er dan een vergunning nodig is.

Hospitaverhuur

U woont zelf in uw woning, maar hebt één of twee kamers over. Deze wilt u graag verhuren, bijvoorbeeld aan studenten. Dit heet hospitaverhuur. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen.

Kamerverhuur

U woont zelf niet in uw woning en wilt kamers verhuren. Voor kamerverhuur moet u een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Gaat u (intern) verbouwen om kamerverhuur mogelijk te maken, geeft u dit dan aan bij uw vergunningaanvraag. Het zou kunnen dat u hiervoor ook een vergunning nodig hebt.

Overig

Valt uw situatie niet onder hospitaverhuur of kamerverhuur, maar wonen er wel meerdere huishoudens in de woning? In dat geval gelden dezelfde regels als voor kamerverhuur.