De gemeente is verantwoordelijk voor het bevorderden van de gezondheidszorg. Een belangrijk aandachtspunt is de jeugd van 0 tot 19 jaar. Door middel van preventie en het vroegtijdig opsporen van verstoringen in de ontwikkeling is het mogelijk om tijdig passende maatregelen te nemen.

De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voert de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en de prenatale preventie uit. Hun missie is het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van alle in Midden- en Zuid-Kennemerland wonende kinderen van 0 tot 4 jaar en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Vanaf 4 jaar verzorgt GGD Kennemerland de jeugdgezondheidszorg. De GGD is er voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden.