Gaat u veranderingen aanbrengen in uw bedrijf of wilt u uitbreiden, dan kan het nodig zijn dat uw milieuvergunning gewijzigd moet worden of een veranderingsmelding Activiteitenbesluit moet indienen. Informeer bij de Omgevingsdienst IJmond wat in uw geval nodig is. Dit om risico van overtreden van de Milieuwet te voorkomen.

Bij nalatigheid kan de Wet milieubeheer worden overtreden.

Beleid en wetgeving

  • Wet Milieubeheer, Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieu