Gaat u veranderingen aanbrengen in uw bedrijf of wilt u uitbreiden? Dan kan het nodig zijn dat uw omgevingsvergunning milieu gewijzigd moet worden, of dat u een melding moet indienen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Informeer vooraf bij Omgevingsdienst IJmond wat in uw geval nodig is om het risico op het overtreden van de Milieuwet te voorkomen. Op de website van Omgevingsdienst.nl leest u hier meer over.