Een IOAZ-uitkering vraagt u aan als het inkomen van uw eigen bedrijf structureel te laag is. Doe dit als uw bedrijf nog bestaat, dus voordat u helemaal stopt met uw bedrijf. Nadat u de uitkering hebt aangevraagd, moet u uw bedrijf of beroep binnen 1,5 jaar helemaal beëindigen.

U komt in aanmerking als u:

  • 55 jaar of ouder bent.
  • Ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt hebt.
  • 3 jaar als zelfstandige gewerkt hebt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest bent.
  • 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt hebt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, hebt u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt.
  • Voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Uitkering aanvraagt voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.

Als u een IOAZ-uitkering ontvangt, bent u verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAZ niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.