Een IOAZ-uitkering vraagt u aan als het inkomen van uw eigen bedrijf structureel te laag is. Doe dit als uw bedrijf nog bestaat, dus voordat u helemaal stopt met uw bedrijf. Nadat u de uitkering hebt aangevraagd, moet u uw bedrijf of beroep binnen 1,5 jaar helemaal beëindigen.

U komt in aanmerking als u:

 • 55 jaar of ouder bent.
 • Ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt hebt.
 • 3 jaar als zelfstandige gewerkt hebt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest bent.
 • 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt hebt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, hebt u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt.
 • Voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Uitkering aanvraagt voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.

Als u een IOAZ-uitkering ontvangt, bent u verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAZ niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

Een IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente Haarlem. Gemeente Velsen laat deze regeling uitvoeren door de gemeente Haarlem.

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 25.380,00 bruto gemiddeld per jaar (2019). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.290,00 bruto per jaar (2019). De gemeente zal dit onderzoeken.

Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.

Andere voorwaarden voor een IOAZ-uitkering zijn:

 • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U komt niet voor een uitkering in aanmerking als uw overige inkomsten of die van uw partner hoger zijn dan de grondslag waarnaar uw uitkering wordt berekend.

 

 

Digitaal:

Balie:

 • 'IJmond Werkt!' te Beverwijk, Stationsplein 48a, 1948 LC Beverwijk.
  Postadres: Postbus 462, 1940 Al  Beverwijk
 • Klant Contact Centrum, loket Bijzondere Bijstand, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Telefonisch:

 • 'IJmond Werkt!' te Beverwijk, tel. 0251-279000 tussen 09.00 en 12.00 uur
  Postadres: Postbus 462, 1940 AL  Beverwijk
 • Sociaal Domein, tel. 0255-567200, tussen 09.00 en 12.00 uur