IOAZ is de afkorting van Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

U bent een oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige en u moet met uw bedrijf stoppen omdat uw inkomen structureel te laag is? Dan kan de IOAZ een oplossing voor u zijn.

De IOAZ is een regeling die een inkomensgarantie op het minimumniveau biedt. De uitkering wordt verstrekt na beëindiging van het zelfstandig bedrijf of beroep, maar moet vóór de beëindiging worden aangevraagd.
 

Hoeveel is het?

De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie. Er zijn bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden of samenwonenden.
Die bedragen, grondslagen genoemd, zijn bruto. Hierop worden uw bruto inkomsten in mindering gebracht. Na aftrek van de wettelijke inhoudingen en de reservering voor de vakantietoeslag wordt maandelijks de netto uitkering aan u overgemaakt. De vakantietoeslag wordt in juni uitbetaald of op het moment dat de IOAZ-uitkering wordt beëindigd.

De uitkering wordt achteraf per maand op uw bankrekening bijgeschreven. De IOAZ-uitkering is altijd een aanvulling op uw eigen inkomsten, zoals loon of uitkering.

Meer informatie vindt u ook in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.
 

Wetgeving / Lokaal beleid:
Handhavingsverordening PW, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Velsen
Re-integratieverordening PW - IOAW - IOAZ 2015
Maatregelenverordening PW - IOAW - IOAZ 2015
Beleidsregels re-integratie PW, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen

Een aanvraag om een IOAZ-uitkering dient u in bij 'IJmond Werkt!' in Beverwijk.

Vervolgens wordt u opgeroepen door een consulent van de werkgroep Inkomen voor een gesprek in het gemeentehuis van Velsen.

Wat moet ik bij me hebben?

Neemt u bij uw eerste gesprek met de gemeente in elk geval de volgende zaken mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner
 • Gegevens over uw bedrijf of beroep
 • Gegevens over het bedrijfsinkomen en -vermogen
 • Gegevens over het inkomen en vermogen van uw gezin buiten het bedrijf

Na het eerste gesprek krijgt u te horen welke gegevens de gemeente nog meer nodig heeft.

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 25.380,00 bruto gemiddeld per jaar (2019). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.290,00 bruto per jaar (2019). De gemeente zal dit onderzoeken.

Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.

Andere voorwaarden voor een IOAZ-uitkering zijn:

 • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U komt niet voor een uitkering in aanmerking als uw overige inkomsten of die van uw partner hoger zijn dan de grondslag waarnaar uw uitkering wordt berekend.

 

 

Digitaal:

Balie:

 • 'IJmond Werkt!' te Beverwijk, Stationsplein 48a, 1948 LC Beverwijk.
  Postadres: Postbus 462, 1940 Al  Beverwijk
 • Klant Contact Centrum, loket Bijzondere Bijstand, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Telefonisch:

 • 'IJmond Werkt!' te Beverwijk, tel. 0251-279000 tussen 09.00 en 12.00 uur
  Postadres: Postbus 462, 1940 AL  Beverwijk
 • Sociaal Domein, tel. 0255-567200, tussen 09.00 en 12.00 uur