Voor mensen met een arbeidsbeperking kan werken naast een studie lastig zijn. Als je studeert en vastgesteld is dat je een arbeidsbeperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag van de gemeente.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een extra steuntje in de rug als het gaat om studeren goed gebruiken. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger en is het vaak moeilijk om de studie te combineren met een bijbaan. De gemeente kan deze studenten een individuele toeslag verstrekken.

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Je dient:

  • 18 jaar of ouder te zijn; en
  • recht te hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (of recht hebben op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten);en
  • geen vermogen te hebben; en
  • niet in staat te zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon.

Het UWV bepaalt of je door je beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen.

Wetgeving

 

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag indienen. Let op, er moeten bewijzen worden getoond, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving bij een bepaalde opleiding.

Download hier het aanvraagformulier 2019 vul dit in en stuur het op naar:

Gemeente Velsen
Alfdeling Sociaal Domein
Postbus 465
1970 AL  IJMUIDEN

 

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl