Ben je scholier of student, 18 jaar of ouder en door een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen.

Je hebt recht op een studietoeslag als je:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Velsen woont;
  • onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS) kan krijgen;
  • door een arbeidsbeperking waarschijnlijk niet in staat bent om later het minimumloon te verdienen. Om dat vast te stellen kunnen wij advies vragen aan het UWV;
  • geen recht hebt op een Wajong-uitkering.