Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die al lange tijd met een laag inkomen moeten rondkomen en daardoor niet kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven (zoals bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of televisie).

Voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, zijn onder andere deze:

 • U dient inwoner van de gemeente Velsen te zijn;
 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet veel hoger geweest dan het voor u geldende bijstandsbedrag (2019);
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
 • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
 • U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.
 • Als u en uw partner samen een individuele inkomenstoeslag aanvragen, gelden alle voorwaarden ook voor uw partner.

Bij de aanvraag controleert de gemeente of u (nog) aan de voorwaarden voldoet en of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, een re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. U moet hiervan bewijzen laten zien.

Hebt u een beperking en kunt u hierdoor niet actief naar werk zoeken? Dan kan de gemeente voor u een arbeidsmedisch advies aanvragen waarin staat wat u wel en niet kunt doen. Als u al een arbeidsmedisch advies van UWV hebt, kunt u dit laten zien.

Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

Het maakt daarbij niet uit of u moet rondkomen van:

 • een bijstandsuitkering;
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering of;
 • een ander laag inkomen.

De hoogte van de toeslag wordt eens per jaar gewijzigd. Voor 2019 zijn de bedragen:

 • € 572,00 - Gehuwden/samenwonenden
 • € 520,00 - Alleenstaande ouders
 • € 416,00 - Alleenstaanden

De toeslag wordt maximaal eens per 12 maanden verstrekt. Heeft u de toeslag vorig jaar ontvangen? Dan krijgt u dit jaar in dezelfde maand een vooringevuld aanvraagformulier thuisgestuurd. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor Bijzondere Bijstand.

U laat geld liggen!

Bereken hier uw recht op inkomensondersteuning

Meer informatie vindt u ook in de brochure 'Financiële hulp bij een laag inkomen'.
 

Wetgeving / Lokaal beleid

 

 

Heeft u vorig jaar de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan ontvangt u in de maand dat u deze vorig jaar ontving een vooringevuld aanvraagformulier. U hoeft dus niet zelf een formulier aan te vragen. Als u het aanvraagformulier ontvangt controleer dan of de vooringevulde gegevens goed zijn en stuur het formulier ondertekend terug.                                        

Nieuwe aanvragers

Heeft u niet eerder de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan kunt u hier een aanvraagformulier 2019 downloaden. U kunt ook een telefonisch verzoek doen bij het team Bijstand om het aanvraagformulier aan u toe te sturen. Bel hiervoor tussen 09.00 en 17.00 uur naar 0255-567200. Er wordt dan samen met u gekeken of u in aanmerking komt voor deze toeslag. Als dat het geval is stuurt de gemeente u een aanvraagformulier toe.

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. Aanvragen zonder bewijsstukken worden niet in behandeling genomen.
Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en stuur het naar onderstaand adres. Een postzegel plakken is niet nodig.

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Formulierenbrigade Velsen

Inwoners van Velsen kunnen terecht bij de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen, Plein 1945 nr. 10, 1971 GA IJmuiden.
Telefoon 088-8876900.
U kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij het invullen van formulieren die te maken hebben met gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl