Komt u van buiten de EU voor een langere tijd in Nederland wonen? U bent dan verplicht om in te burgeren. U moet de Nederlandse taal leren en de samenleving leren kennen. Dat staat in de Wet Inburgering. Daarom moet u een diploma voor inburgering halen. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus doen.

U kiest zelf waar u een cursus wilt volgen. Kijk voor meer informatie op inburgeren.nl. U moet het examen binnen 3 jaar halen.

Inburgering voordat u naar Nederland komt

Inburgering begint al in uw eigen land. U moet voor uw komst het ‘basisexamen inburgering buitenland’ afleggen. Meer informatie vindt u op de website inburgeren.nl en naarnederland.nl

Examen gehaald?

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen bent u ingeburgerd. U krijgt dan een inburgeringsdiploma. U krijgt het diploma van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).