Voor het (laten) maken van een in- of uitrit naar de openbare weg, is een melding aan de gemeente verplicht.

Om een in- of uitrit over een watergang of sloot aan te (laten) leggen moet u tevens bij het Waterschap een vergunning aanvragen.

U moet de melding / vergunningaanvraag doen vóórdat u de werkzaamheden gaat (laat) uitvoeren.

Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over de mate waarin de voorwaarden die aan de toestemming verbonden zijn op uw situatie van toepassing zijn en welke stappen u moet ondernemen om een dergelijke toestemming te verkrijgen.

Meld het als u

  • Een in- of uitrit wilt (laten) maken naar de weg;
  • Gebruik wilt maken van de openbare weg voor het (laten) aanleggen van een in- of uitrit (bijvoorbeeld door verlaging van het trottoir);
  • Veranderingen wilt aanbrengen aan een bestaande in- of uitrit.

Toestemming kan worden geweigerd in het belang van

  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het aanzien van de omgeving;
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
  • de verhoging van de parkeerdruk in de omgeving.

De aanvrager dient op eigen grond gelegenheid te hebben om te kunnen parkeren.

Beleid & Wetgeving

Voor het (laten) maken van een in- of uitrit naar de openbare weg, moet u dit melden bij de gemeente! De melding moet gedaan worden vóórdat u de werkzaamheden gaat (laat) uitvoeren.

Om een in- of uitrit over een watergang of sloot aan te (laten) leggen moet u bij het Waterschap een vergunning aanvragen. Zie: Contact.

Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over de mate waarin de voorwaarden die aan de toestemming verbonden zijn op uw situatie van toepassing zijn en welke stappen u moet ondernemen om een dergelijke toestemming te verkrijgen.

Bel 0255-567200 en vraag naar de behandelend ambtenaar bij de afdeling Openbare Werken.

Leges 2019

€ 450,00   - aanlegkosten (standaard) tot 5 meter breed.

Soms kunnen er meerkosten zijn; denk aan b.v. het verplaatsen van een lantaarnpaal.

 

 

 

Voor het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal:

Hoogheemraadschap van Rijnland;
Postbus 156,
2300 AD Leiden,
Telefoon: 071-3063063 
Website: www.rijnland.net
E-mail: post@rijnland.net

Voor het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard 
Telefoon 0299-663000 
Website: www.hhnk.nl 
E-mail: info@hhnk.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl