Er geldt vanaf 1 januari 2005 in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt.

De invoering van de uitgebreide legitimatieplicht vloeit voort uit de beperkte legitimatieplicht die al sinds enige jaren bestond in de Wet op de identificatieplicht. Men moet zich nu veel vaker kunnen legitimeren. Het legitimatiebewijs moet geldig zijn en men moet het kunnen tonen (toonplicht). Een paspoort thuis in een la hebben liggen is dus niet voldoende. Als u gevraagd wordt om een legitimatiebewijs en u kunt het niet tonen, dan kan er een boete opgelegd worden tot maximaal € 2.250,--.

Nederlanders kunnen zich legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • rijbewijs

Ook iedereen die naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft moet een Nederlands identiteitsbewijs bij zich dragen, alleen een buitenlands document volstaat niet.

Vreemdelingen (niet-Nederlanders)

Vreemdelingen (niet-Nederlanders) kunnen zich legitimeren met een geldig verblijfsdocument.