Als u trouwt, wordt er een huwelijksakte opgemaakt als bewijs van het voltrokken huwelijk. Na de voltrekking van het huwelijk moet u de huwelijksakte ondertekenen. Vervolgens wordt de akte opgeslagen in het huwelijksregister.

Als u een huwelijksakte nodig hebt, vraagt u een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aan bij de gemeente waar u bent getrouwd. De huwelijksakte is niet hetzelfde als het trouwboekje!

Ook van een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt.