Als u trouwt, wordt er een huwelijksakte opgemaakt als bewijs van het voltrokken huwelijk. Na de voltrekking van het huwelijk moet u de huwelijksakte ondertekenen. Vervolgens wordt de akte opgeslagen in het huwelijksregister. Als u een bewijs van dat huwelijk wilt hebben vraagt u een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aan bij de gemeente waar u bent getrouwd. De huwelijksakte is niet hetzelfde als het trouwboekje!

Een huwelijk kan pas worden voltrokken nadat er melding voor het voorgenomen huwelijk is gedaan.

Ook van een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt.