Als u trouwt, wordt er een huwelijksakte opgemaakt als bewijs van het voltrokken huwelijk. Na de voltrekking van het huwelijk moet u de huwelijksakte ondertekenen. Vervolgens wordt de akte opgeslagen in het huwelijksregister. Als u een bewijs van dat huwelijk wilt hebben vraagt u een 'uittreksel uit het huwelijksregister' aan bij de gemeente waar u bent getrouwd. De huwelijksakte is niet hetzelfde als het trouwboekje!

Een huwelijk kan pas worden voltrokken nadat er melding voor het voorgenomen huwelijk is gedaan.

Ook van een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt.

Heeft uw huwelijk in Velsen plaatsgevonden dan kunt u een afschrift van de huwelijksakte verkrijgen bij Burgerzaken. Dit geldt ook voor de akte van een geregistreerd partnerschap.

Digitaal

U kunt een afschrift van een huwelijksakte / akte geregistreerd partnerschap ook online aanvragen en betalen via uw DigiD-inlogcode en de betaalmethode iDEAL. Uw afschrift wordt dan binnen 3 werkdagen naar uw huisadres toegestuurd.

Online aanvragen

Nadat uw identiteit via uw DigiD-inlogcode is vastgesteld, kunt u aangeven waarvoor uw het afschrift nodig heeft. De volgende stap is het betalen van het uittreksel via de internetkassa iDEAL.

Per post

Aanvragen per post is ook mogelijk. U ontvangt dan bij het afschrift een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. U kunt uw aanvraag, inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs, sturen naar:
Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Afhalen

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor het afhalen van een uittreksel aan de balie bij Burgerzaken kunt u een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de burger zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd.

U kunt iemand machtigen door een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee te geven. De gemachtigde dient zich ook te kunnen legitimeren. (Afspraak maken voor Burgerzaken voor of door de gemachtigde).

 

Indien u een afschrift wilt van de huwelijksakte kost dit €13,40 (2019)

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl