Een historisch uittreksel is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop een overzicht van alle adressen in Nederland waar u hebt gewoond. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u nu ingeschreven staat.

Buitenland

Woont u in het buitenland of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan hebt u een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) nodig.