Een verzoek tot opgraven dient u (bijvoorbeeld) in wanneer u de overledene in een ander graf of op een andere begraafplaats wil laten herbegraven. Om hiervoor toestemming te krijgen moet u een vergunning aanvragen. Deze vraagt u aan in de gemeente waar de betrokkene begraven is.

Cremeren

Wilt u de begraven overledene evengoed laten cremeren? Ook hiervoor moet u toestemming krijgen door een vergunning aan te vragen.

Wilt u een overledene laten cremeren binnen 1 jaar na begraven? Dit kan alleen met schriftelijke toestemming (verlof) van de officier van justitie van de gemeente waar de betrokkene begraven is.

Waarom een vergunning?

De burgemeester moet toestemming geven voor een vergunning, omdat er regels en voorschriften zijn voor het opgraven van een overledene. Denk hierbij aan geneeskundig toezicht, vervoer en naar welke bestemming het lichaam wordt gebracht.

Wetgeving