U kunt als inwoner een vergunning aanvragen om toestemming te krijgen tot het opnieuw begraven, of alsnog cremeren van een overledene. Een verzoek tot herbegraven kan worden ingediend wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wil laten herbegraven.

Een lichaam wordt opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene begraven is, nadat deze de betrokken regionale inspecteur van de volksgezondheid heeft gehoord.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wetgeving

 

Neem contact op met een begrafenisondernemer of richt uw schriftelijke verzoek aan de

Burgemeester van Velsen
T.a.v. Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

 

 

Er zijn kosten verbonden aan herbegraven of cremeren.
De hoogte van de kosten verschillen per casus.

De legeskosten voor het behandelen van de aanvraag zijn voor 2019: € 13,40

De legeskosten voor het behandelen van de aanvraag zijn voor 2020: € 13,80

Aan de vergunning verbindt de burgemeester de nodige voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lichaam.

Een opgegraven lichaam mag worden verbrand met schriftelijk verlof van de officier van justitie van de plaats van opgraving. De aanvraag voor een vergunning herbegraven of alsnog cremeren wordt in de regel door een begrafenisondernemer ingediend namens de familie.

Wie kan dit regelen?

  • Iedereen, maar dit wordt in de regel door een begrafenisondernemer - namens de familie - ingediend bij een verzoek om crematie of begraven op een andere dan een gemeentelijke begraafplaats in Velsen
  • Na een verzoek door een nabestaande wordt dit door de gemeente gedaan, als de overledene in een algemeen graf ligt en naar een ander graf gaat op dezelfde of andere gemeentelijke begraafplaats in Velsen.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl