U kunt als inwoner een vergunning aanvragen om toestemming te krijgen tot het opnieuw begraven, of alsnog cremeren van een overledene. Een verzoek tot herbegraven kan worden ingediend wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wil laten herbegraven.

Een lichaam wordt opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene begraven is, nadat deze de betrokken regionale inspecteur van de volksgezondheid heeft gehoord.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wetgeving

Lijkbezorgingsrechten 2020