De gemeente Velsen beschikt over zeer gedetailleerd digitaal topografisch kaartmateriaal (schaal 1:500). Dit materiaal staat  bekend als de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT bevat de geografische en geometrische informatie, die nodig is voor de gemeente Velsen om haar beheer- en maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.