U kunt (als burger, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten. Voor het gebruiken van grond en de regels die hiervoor gelden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond.

Beleid & Wetgeving

Wet Milieubeheer, Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieu

Neem contact op met de Omgevingsdienst IJmond te Beverwijk

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Website Omgevingsdienst IJmond

Digitaal

Omgevingsdienst IJmond

Balie

Omgevingsdienst IJmond, Wijckermolen 2 / Postbus 325. 1940 AH Beverwijk

Telefonisch

Omgevingsdienst IJmond, Beverwijk: 0251-263863.