U kunt (als inwoner, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten. Voor het gebruiken van grond en de regels die hiervoor gelden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond.

Beleid & Wetgeving

Wet Milieubeheer, Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieu