Spelen is leuk en bewegen is gezond. Daarom is afspreken in een speeltuin met klasgenootjes en vriendjes een goed idee.

De gemeente Velsen zorgt voor een gratis seizoenkaart voor gezinnen met een laag inkomen. Kijk bij het tabblad Voorwaarden of dit voor u geldt.

De gratis kaart is geldig voor kinderen tot 10 jaar bij een van de volgende speeltuinen:

Met een seizoenkaart heeft het hele gezin toegang.

Krijgt u van ons een uitkering? Dan hoeft u de kaart niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch persoonlijk bericht.

Krijgt u geen uitkering van ons, maar voldoet u wel aan de voorwaarden?
Formulier is eind april 2020 te downloaden.

Vul het formulier in en stuur dit op naar:

Gemeente Velsen
T.a.v. Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AL IJMUIDEN

U kunt ook een aanvraagformulier ophalen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis en daar afgeven, nadat u het hebt ingevuld.

Procedure

Hebt u een aanvraag ingestuurd en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u binnen maximaal 4 weken een brief met informatie. Deze brief levert u in bij een van de deelnemende speeltuinen. U krijgt een seizoenkaart van de speeltuin.

In het overzicht Bijstandsnormen per 1 juli 2019 kunt u nagaan of u met uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor deze voorziening.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl