Wanneer u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan dient u hiervoor bij de gemeente een aanvraag in te dienen. Een dergelijke aanvraag wordt echter in de regel door een begrafenisondernemer ingediend.

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente Velsen grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen en de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Kijk voor meer informatie ook in de brochure 'Begraven in Velsen'

Wet- en regelgeving

Een aanvraag wordt in de regel door een begrafenisondernemer ingediend.

Wilt u zelf een schriftelijke aanvraag indienen dan kunt u deze richten aan:
Gemeente Velsen,
T.a.v. Begraafplaatsadministratie,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

 

De hoogte van de kosten verschilt per soort graf (algemeen of huurgraf); de tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld.

Tarieven 2019

€ 40,00  algemene kosten onderhoud begraafplaats
€ 30,00  onderhoud gedenkteken
€ 70,00  totaal.

De tarieven voor de grafrechten vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl