Wanneer u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan dient u hiervoor bij de gemeente een aanvraag in te dienen. Een dergelijke aanvraag wordt echter in de regel door een begrafenisondernemer ingediend.

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente Velsen grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen en de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Kijk voor meer informatie ook in de brochure 'Begraven in Velsen'

Beleid en wetgeving