Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen met een vergunning.

Betreft het een huisaansluiting tot 25 meter, dan kan worden volstaan met een melding.

Beheerders netwerken

Wilt u machinaal gaan graven, bijvoorbeeld in uw tuin of stoep? Laat uw aannemer contact opnemen met het Kadaster om een graafmelding te doen. Zij geven u alle benodigde informatie. Zo ziet u precies waar u de schop wel en niet in de grond kunt zetten.

Wanneer u per ongeluk toch een beschadiging aan een kabel of leiding veroorzaakt, moet u contact opnemen met de eigenaar ervan. Wanneer het riolering betreft, belt u de gemeente via 0255 567200.