Net zoals een huwelijk door echtscheiding kan worden ontbonden kan ook een geregistreerd partnerschap ontbonden of beëindigd worden via een convenant dat bij een advocaat of notaris is opgesteld, waarin partijen bevestigen dat zij het partnerschap willen beëindigen. Dit dient te gebeuren in het register van de Burgerlijke Stand van de plaats waar de partnerregistratie heeft plaatsgevonden.

Belangrijk voor niet-Nederlandse partner(s)

Een geregistreerd partnerschap (en de ontbinding of beëindiging ervan) komt in buitenlandse wetgeving bijna niet voor. De kans is groot dat dit in het buitenland niet erkend wordt. Dit kan betekenen dat u ondanks een geregistreerd partnerschap als ongehuwd wordt beschouwd of als gehuwd, ondanks de ontbinding of beëindiging van uw geregistreerde partnerschap in Nederland.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid