De gemeente Velsen kent naast een Koninklijke onderscheiding ook een gemeentepenning. Deze penning kan worden uitgereikt als blijk van waardering aan personen die een bijzondere prestatie hebben verricht of een grote bijdrage hebben geleverd aan de Velsense gemeenschap. Deze bijdrage kan op heel verschillende gebieden zijn: sport, kunst, cultuur, bouwkundig, economisch.

De gevolgen van de bijdragen of inspanningen moeten herkenbaar zijn in de gemeente. Het gaat hierbij niet direct om langdurige betrokkenheid, maar meer om effectieve inzet. De betrokkene(n) moet(en) echt iets bijzonders hebben gepresteerd of van bijzondere betekenis zijn geweest voor de gemeenschap.

De gemeentepenning wordt geslagen in brons, wordt steeds in dezelfde grootte vervaardigd, draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met daaromheen de woorden: ”Gemeentepenning van Velsen” en wordt aan de achterzijde voorzien van een toepasselijke inscriptie.