Bouwtekeningen

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien, bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen. Voor zowel bestaande als nieuwe bouwwerken is dit mogelijk.

Stukken over bouwwerken die vóór 1900 gebouwd zijn, zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

Kadastrale gegevens

Deze informatie vindt u bij het Kadaster. Zij houden gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld huizen.  

Burgerzaken

Wilt u informatie voor - bijvoorbeeld - een stamboomonderzoek, dan zijn de gegevens vanaf 1940 in het gemeentelijk archief te vinden.

Voor gegevens tot 1940 kunt u terecht bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

Overige archiefstukken

Stukken die de gemeente permanent moet bewaren én die jonger zijn dan 20 jaar, liggen in het gemeentelijk archief. Deze stukken zijn niet automatisch ter inzage. U moet een schriftelijk verzoek indienen om inzage te krijgen. Dit is geregeld in de Wet op openbaarheid van bestuur (Wob).

Stukken die ouder zijn dan 20 jaar én bewaard moeten blijven, zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

Historisch kaartmateriaal

Historisch kaartmateriaal van Velsen en omgeving is in te zien bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem.