Ook horecabedrijven moeten zich houden aan geluidsnormen. De Omgevingsdienst IJmond verricht regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting binnen de grenzen blijft. Als horecabedrijf kunt u op grond van de Wet milieubeheer 12 keer per kalenderjaar een ontheffing van de geluidsnormen aanvragen bij de Omgevingsdienst IJmond. De ontheffingen worden slechts gespreid over het jaar verleend.

Wetgeving & Beleid