Ook horecabedrijven moeten zich houden aan geluidsnormen. De Omgevingsdienst IJmond verricht regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting binnen de grenzen blijft. Als horecabedrijf kunt u op grond van de Wet milieubeheer 12 keer per kalenderjaar een ontheffing van de geluidsnormen aanvragen bij de Omgevingsdienst IJmond. De ontheffingen worden slechts gespreid over het jaar verleend.

Wetgeving & Beleid

Een aanvraag voor ontheffing van de gebruiksvoorschriften moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de Omgevingsdienst IJmond, waarbij het volgende vermeld dient te worden:

  1. Plaats waar apparatuur wordt gebruikt
  2. Reden
  3. Tijdstip(pen) waarop de apparatuur wordt gebruikt
  • Als horecabedrijf kunt u op grond van het Activiteitenbesluit 12 keer per kalenderjaar een ontheffing van de geluidsnormen aanvragen bij de Omgevingsdienst IJmond.
  • Als bedrijf dient u maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te beperken.

 

 

 

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl