In de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening is vastgelegd hoe de brandveiligheid wordt geregeld voor tijdelijke inrichtingen. Onder een tijdelijke inrichting wordt verstaan een grote tent, een evenemententerrein of een tijdelijk kampeerterrein. De regels in de Brandbeveiligingsverordening zijn opgesteld om brand te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

De Brandbeveiligingsverordening geeft aan wanneer er een vergunning nodig is, de zogenaamde gebruiksvergunning. In deze vergunning worden de voorschriften opgenomen die nodig zijn om de tent, het evenemententerrein of het kampeerterrein op een veilige manier te kunnen gebruiken.

Wanneer u een evenementenvergunning aanvraagt hoeft er geen aparte aanvraag te worden gedaan voor een gebruiksvergunning. Zowel in het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning als in de evenementenvergunning zelf wordt het onderdeel brandveiligheid meegenomen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke inrichting maar er is geen sprake van een evenement (bv. het gebruik van een grote tent voor een besloten groep) dan moet er wel een aparte aanvraag worden gedaan voor een gebruiksvergunning. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier gebruiksvergunning downloaden.

Bij de aanvraag voor een gebruiksvergunning moet een plattegrond en vaak ook andere stukken toegevoegd worden. Zie hiervoor de richtlijnen.

De gebruiksvergunning is nodig wanneer er:

  • in een tent meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn;
  • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft.
  • aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijke of geestelijk gehandicapte personen, dagverblijf wordt verschaft.
  • op een afgebakend terrein veel mensen en objecten aanwezig zijn

De brandweer adviseert de gemeente Velsen over de gebruiksvergunning. De gebruiksvergunning wordt verstrekt door de gemeente Velsen.