Een geboorteakte kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u geboren bent. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U kunt dit zien als een bewijsstuk van de geboorte van een persoon.

De geboorte van uw kind moet binnen drie dagen (waarvan tenminste twee werkdagen zijn) na de dag van de geboorte aangegeven worden bij de publieksbalie van de gemeente waar het kind geboren is. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de geboortegemeente.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:

Bent u in Velsen geboren en wilt u een afschrift van uw geboorteakte, dan kunt u het afschrift:

Digitaal

Digitaal online aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. U krijgt de geboorteakte dan binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.

Aanvragen per post

Aanvragen per post is ook mogelijk. U ontvangt dan bij het afschrift een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. U kunt uw aanvraag, inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs, sturen naar:
Gemeente Velsen,
t.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

 

Afhalen

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor het afhalen van een uittreksel aan de balie bij Burgerzaken kunt u een afspraak maken. Klik hier voor het maken van een afspraak.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de burger zelf worden aangevraagd of door iemand die door u daarvoor wordt gemachtigd.

U kunt iemand machtigen door een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee te geven. De gemachtigde dient zich ook te kunnen legitimeren. (Afspraak maken voor Burgerzaken voor of door de gemachtigde)

U kunt ook de geboorteakte(n) van uw kind(eren) op deze manier aanvragen.

Tarief 2018

De legeskosten voor een afschrift van een geboorteakte zijn € 13,20.

 

Voor de voorwaarden van het doen van aangifte van een geboorte in Velsen klikt u door naar 'geboorteaangifte'.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl