Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag in de gemeente waar het kind geboren is. De geboortedag telt niet mee.

Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er ten minste 2 werkdagen in voorkomen.

Op welke dag aangifte doen?

Geboren op Uiterlijk aangifte doen op
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Vrijdag (en maandag is een feestdag) Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag