Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag in de gemeente waar het kind geboren is. De geboortedag telt niet mee.

Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er ten minste 2 werkdagen in voorkomen.

Op welke dag aangifte doen?

Geboren op Uiterlijk aangifte doen op
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Vrijdag (en maandag is een feestdag) Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

 

Wie kan aangifte doen:

  • De moeder
  • De juridische vader of duomoeder
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was
  • Iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren
  • Hoofd van de instelling waar het kind is geboren

Aangifte doen kan op 2 manieren:

1. Online

2. Aan de balie. Mee hiervoor mee:

  • Legitimatiebewijs
  • Legitimatiebewijs moeder
  • Trouw- of partnerschapsboekje
  • Als u niet getrouwd bent: de erkenningsakte (zie: Erkenning kind)
  • Gegevens geborene: naam, achternaam, geboortedatum en -tijd.

Afspraak maken

Maak voor de geboorteaangifte telefonisch een afspraak met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand via  +14 0255 of 0255 567200.

Aangifte doen van geboorte is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos.
Wilt u echter een afschrift van de geboorteakte, dan zijn de kosten € 13,80 (leges 2020).

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken