De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Het weekend telt gewoon mee. Dus een kind dat donderdag geboren is moet uiterlijk maandag aangegeven worden.

U bent bevoegd tot aangifte van een geboorte wanneer:

  1. U de vader of moeder van het kind bent;
  2. U bij de geboorte aanwezig bent geweest;
  3. De geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden;
  4. U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
  5. De burgemeester of een door hem/haar aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente bij het ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen.

U neemt uw legitimatiebewijs mee en, als u getrouwd bent, ook het Trouwboekje of eventueel een erkenningsakte (zie: Erkenning kind).

Bij de aangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de persoonsadministratie. Bij de aangifte worden de gegeven (volledige of doop)namen opgegeven. Als de akte is ondertekend kunnen deze niet zo maar worden gewijzigd. Let er dus goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen en lees de geboorteakte even na voordat u hem ondertekent. De geboorteakte wordt opgemaakt door een ambtenaar van de Burgelijke Stand.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

Maak voor de geboorteaangifte telefonisch een afspraak met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Van een geboorteakte kunt u te allen tijde een afschrift aanvragen.

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Aangifte doen van geboorte is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos.
Wilt u echter een afschrift van de geboorteakte, dan zijn de kosten:

€ 13,20 (leges 2018)

Men dient aangifte van geboorte de doen wanneer men een nieuw kind heeft gekregen.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken