Voor het maken van filmopnamen in de gemeente hebt u in principe geen vergunning nodig. U moet uw opnamen wel altijd tijdig melden: ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier. Zo kan de gemeente voorkomen dat er op één locatie verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Voor sommige activiteiten, zoals het afzetten van een weg of het plaatsen van objecten, hebt u wel een vergunning, ontheffing of toestemming nodig.

Melding

De gemeente bekijkt of uw filmopnamen conflicteren met andere activiteiten in de openbare ruimte. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw melding ontvangt u een reactie. Het meldingsformulier en e-mail toestemming kunt u (geprint) tonen aan handhavers of politieagenten als zij daarom vragen.

De organisator meldt ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier de geplande filmopnamen. Hebt u binnen 3 weken geen bericht van het college ontvangen? Dan kunnen de opnamen zoals gemeld plaatsvinden. Het college kan echter tot 28 dagen na melding de opnamen verbieden als er een vermoeden is dat de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voorwaarden melding:

 • De filmactiviteiten vinden plaats tussen 8:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur.
 • Er zijn minder dan 35 personen aanwezig op de set, maximaal 3 camera’s vanaf schouder of statief.
 • Voetgangers worden niet gehinderd en er staan maximaal 6 attributen, elk maximaal 1m².
 • Er worden geen voertuigen op het voetgangers bedoelde deel van de weg geplaatst.
 • Er worden geen objecten op de rijbaan of het (brom)fietspad geplaatst
 • Er worden geen omleidingen of afzettingen geplaatst.
 • Er worden niet meer dan vijf reguliere parkeervakken afgezet (gereserveerd) waarbij niet meer dan de helft van de beschikbare parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt.
 • Parkeerplaatsen worden alleen gebruikt door auto’s en busjes die belangrijk zijn voor de opname en elk een normale parkeerplaats innemen.
 • Er vinden geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten plaats (wapens, uniformen, overheidsvoertuigen, sirenes en/of zwaailichten, vuurwerk, vliegtuigen of (mini) camera. helikopter etc.)
 • Er wordt niet meer dan 2 aaneengesloten dagen gefilmd.
 • Er worden geen series gemaakt, waarbij steeds de zelfde locatie wordt gebruikt.

Vergunning

Voldoet uw productie niet aan de voorwaarden van de melding dan heeft u een vergunning nodig. De behandeltijd voor een vergunningaanvraag is 3 tot 6 weken. Houdt u hier dus rekening mee bij het indienen van uw vergunningaanvraag.

Parkeren

Het reserveren van parkeerplaatsen voor uw filmopnamen regelt u via de afdeling Openbare Werken: telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 0255 567200 en per e-mail borevenementen@velsen.nl.
Houd er rekening mee dat het wettelijk verplicht is minimaal 48 uur van tevoren borden te plaatsen om omwonenden op de hoogte te brengen van de tijdelijke verkeersmaatregel (TVM). De TVM zelf moet u minimaal vijf werkdagen voor het begin van de opnamen aanvragen bij de afdeling Openbare Werken.

Beleid en wetgeving:

Plaatselijk