Voor het maken van professionele en commerciële foto of filmopnamen in de gemeente hebt u in principe geen vergunning nodig. U moet uw opnamen wel altijd tijdig melden: ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier. Zo kan de gemeente voorkomen dat er op één locatie verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Voor sommige activiteiten, zoals het afzetten van een weg of het plaatsen van objecten, hebt u wel een vergunning, ontheffing of toestemming nodig. Voor opnamen met special effects zoals wapens, brand, explosies en uniformen is altijd een vergunning vereist en soms buitengewone toestemming van de burgemeester. ( wapens )

Melding

De gemeente bekijkt of uw filmopnamen conflicteren met andere activiteiten in de openbare ruimte. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw melding ontvangt u een reactie. Het meldingsformulier en e-mail toestemming kunt u (geprint) tonen aan handhavers of politieagenten als zij daarom vragen.

De organisator meldt ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier de geplande filmopnamen. Hebt u binnen 3 weken geen bericht van het college ontvangen? Dan kunnen de opnamen zoals gemeld plaatsvinden. Het college kan echter tot 28 dagen na melding de opnamen verbieden als er een vermoeden is dat de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Vergunning

Voldoet uw productie niet aan de voorwaarden van de melding dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. De behandeltijd voor een vergunningaanvraag is 4 tot 8 weken. Houdt u hier dus rekening mee bij het indienen van uw vergunningaanvraag.

Parkeren

Het reserveren van parkeerplaatsen voor uw filmopnamen regelt u via de afdeling Openbare Werken: telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 0255 567200 en per e-mail borevenementen@velsen.nl(link stuurt een e-mail).

Vervoer strand

Voor het verover over het strand kunt u gebruik maken van de strandtaxi van paviljoen Noordzee, ook voor speciaal vervoer. Voor meer informatie: post@paviljoennoordzee.nl, of telefoonnummer 06 53197825 of 0255 514004.

Beleid en wetgeving: