Velsen kent een uitgebreid netwerk van fietspaden. Er zijn hoofdfietsroutes, gewone fietsroutes en recreatieve fietsroutes. Velsen is in 2014 genomineerd als Fietsstad. De veiligheid voor fietsers heeft dan ook een hoge prioriteit. Langs de fietspaden binnen de bebouwde kom staat verlichting, een enkele recreatieve route uitgezonderd.

Inspectie

De gemeente inspecteert één keer per jaar alle fietspaden om te bepalen waar onderhoud nodig is. 's Winters worden de belangrijkste paden bij de gladheidbestrijding meegenomen. Langs de hoofdfietspaden en langs de recreatieve routes staat bewegwijzering. Daarnaast zijn bij alle fietspaden straatnaamborden aanwezig.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid: