Voor het exploiteren van een openbare inrichting of een terras heeft u een exploitatievergunning nodig van de burgemeester.

Vrijstelling

Er wordt ambtshalve een vrijstelling verleend aan horecabedrijven die vallen onder de Drank- en Horecawet, geen overlast veroorzaken voor de omgeving en niet strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Terras

Wanneer u de inrichting horeca gaat uitbreiden met een terras dan heeft u ook een nieuwe Drank- en Horecavergunning nodig.

Wetgeving:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl

 

Ik wil graag een aanvraagformulier downloaden.

Zie ook: Drank- en horecavergunning

Tarieven drank- en horecavergunning 2020

Prijs Omschrijving
€   505,90 Nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning
€   252,95 Voor het wijzigen van gegevens van leidinggevende(n) in een bestaande Drank- en Horecavergunning
€     82,70 Voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende
€   306,60 Exploitatievergunning horecabedrijf (APV 2.15)
€   252,95 Terrasvergunning

Wet BIBOB

De gemeente Velsen past de Wet BIBOB toe. Wanneer u voor het eerst een vergunning aanvraagt dan moet u de BIBOB vragenlijst invullen. Deze vragenlijst plus een toelichting kunt u via deze website downloaden.

 

Voor een tearoom/ontbijthoekje ondersteunend aan de hoofdactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl