Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Deze vergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw medewerkers en hoe u overlast voor de omgeving voorkomt. Een openbare inrichting is een plek waar bezoekers mogen komen slapen, drinken en/of eten.

Onder openbare inrichtingen vallen:

  • een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis
  • een terras dat bij de inrichting behoort

Wijzigingen in uw bedrijf

Wanneer u bijvoorbeeld een terras gaat maken of uitbreiden moet u eerst een melding doen bij de gemeente. Na de melding ontvangt u advies van een medewerker van Vergunningen over de vervolgstappen.

Vrijstelling

U kunt mogelijk vrijstelling krijgen als uw horecaonderneming onder de alcoholwet (voorheen: drank- en horecawet) valt, u geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en uw bedrijf niet in strijd is met het bestemmingsplan. Hiervoor moet u een verzoek indienen.