Voor het exploiteren van een openbare inrichting of een terras heeft u een exploitatievergunning nodig van de burgemeester.

Vrijstelling

Er wordt ambtshalve een vrijstelling verleend aan horecabedrijven die vallen onder de Drank- en Horecawet, geen overlast veroorzaken voor de omgeving en niet strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Terras

Wanneer u de inrichting horeca gaat uitbreiden met een terras dan heeft u ook een nieuwe Drank- en Horecavergunning nodig.

Wetgeving:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl