Wilt u een evenement organiseren? Meestal hebt u hier een vergunning voor nodig.

Kleine evenementen (meldingsplicht)

Voor kleine evenementen zoals een buurtbarbecue, een sponsorloop of wijkfeest voor minder dan 500 personen kan een melding voldoende zijn als het evenement voldoet aan de voorwaarden. De criteria voor deze melding staan onder het tabblad ‘Voorwaarden’. Meld een evenement minstens 6 weken van tevoren aan het online formulier.

Overige evenementen

U hebt een vergunning nodig voor evenementen die niet onder de meldingsvoorwaarden vallen.
Wilt u zeker weten wat u moet doen? Neem contact op met Evenementen via evenementen@velsen.nl of via 0255 567200. 

Het online Evenementenloket

Hier vindt u informatie die belangrijk is bij het organiseren van evenementen.

Evenementenloket

 

De aanvraagtermijn verschilt per type evenement.

Om u alvast een idee te geven: de meeste evenementen moeten minstens 12 weken van tevoren zijn aangevraagd. Vanaf het moment dat de volledige aanvraag bij ons binnen is, beginnen deze 12 weken te tellen. Voor meer informatie mailt u naar evenementen@velsen.nl of belt u naar 0255 567200.

Groot evenement

Organiseert u volgend jaar een evenement? Kondig deze dan vóór 1 oktober het jaar voorafgaand aan het evenement door te mailen naar evenementen@velsen.nl. Een groot evenement vraagt bijvoorbeeld extra inzet van politie, brandweer en GHOR/GGD.

Aanvragen

Vul het online formulier in. Voor het aanvragen moet u in ieder geval deze documenten bij de hand hebben:

 • DigiD en eventueel uw KvK-nummer
 • Draaiboek op hoofdlijnen, met als bijlagen het veiligheidsplan, calamiteitenplan en programma
 • Situatietekening, verkeersplan en routes
 • Gezondheidsplan
 • Constructieve berekening en tekening van bijvoorbeeld een tent / tribune / podium etc.

Op het aanvraagformulier staat een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren. Hou er rekening mee dat u in ieder geval een plattegrond en draaiboek moet aanleveren.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:
Gemeente Velsen
Publiekszaken t.a.v. Evenementen
1970 AL IJmuiden

Of e-mail naar evenementen@velsen.nl

U kunt het formulier tijdens kantooruren ook telefonisch aanvragen via 0255 567200.

Evenement zonder entreekosten (2020)

Aantal bezoekers/deelnemers Kosten
Tot 500 €      31,00
500 - 2.500 €      98,50
2.500 - 5.000 €    350,00
5.000 - 10.000 €    722,60
10.000 - 15.000 € 1.445,35
15.000 - 25.000 € 2.500,00
meer dan 25.000 € 5.758,50

 

Evenement met entreekosten (2020)

Aantal bezoekers/deelnemers Kosten
Tot 500 €      31,00
500 - 2.500 €      98,50
2.500 - 5.000 €    550,00
5.000 - 10.000 € 1.193,95
10.000 - 15.000 € 2.409,00
15.000 - 25.000 € 5.758,50
meer dan 25.000 €9.636,70

Deze tarieven zijn door de gemeenteraad vastgesteld in de Leges 2020

 

Klein evenement

Wanneer is er sprake van een klein (meldingsplichtig) evenement:

 • U organiseert het voor minder dan 500 personen
 • Er worden geen doorgaande wegen afgesloten
 • Het is een 1-daags evenement en vindt plaats tussen 10.00 en 24.00 uur
 • Er wordt geen muziek (af)gespeeld voor 10.00 uur en na 23.00 uur. Of op zondag voor 13.00 uur
 • Er is voor de hulpdiensten een minimale rijstrook vrij van 3,5 meter breed en een doorrijhoogte van 4 meter
 • U plaatst niet meer dan 2 kleine objecten, bijvoorbeeld een partytent, springkussen, kraampje of podium. De precieze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019: decentrale.regelgeving.overheid.nl
 • Omwonenden worden geïnformeerd.

U moet uw evenement 6 weken van tevoren aanmelden via het meldingsformulier.

Vergunningsplichtig evenement

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een evenementenvergunning letten wij op de volgende punten:

 • de ruimte en tijd die het evenement innemen en de mogelijke inzet van hulpdiensten
 • het verwachte aantal bezoekers
 • effect op het woonleefklimaat van de directe omgeving
 • past het evenement bij de locatie
 • bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
 • hindert het evenement het verkeer

Daarom kan de gemeente vragen om:

 • risicoanalyse
 • veiligheidsplan
 • verkeersplan
 • milieuplan
 • gezondheidsplan
 • tekeningen en berekeningen van een tent en/of bouwkundig object

Voor meer informatie neemt u contact op met Evenementen via evenementen@velsen.nl of via  0255 567200.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl