Na het overlijden van een persoon krijgt de familie te maken met het erfrecht. Als geen testament is opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Meestal wordt door een notaris een aanvraag gedaan voor erfgenamenonderzoek.

Erfgenamen

De opeenvolgende erfgenamen volgens de wet zijn:

  • echtgenoot, kinderen en (achter)kleinkinderen
  • ouders en de broers en zusters en hun afstammelingen
  • grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven en nichten
  • overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad
  • zonder bloedverwanten vervalt de nalatenschap aan de Staat

Niet-bloedverwanten, als zwagers, schoonzusters, aangetrouwde kinderen en stiefkinderen zijn volgens de wet geen erfgenamen. Ook een gescheiden man of vrouw is geen erfgenaam.

Informatie dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met de notaris die de nalatenschap regelt van de overleden persoon.

 

Het erfgenamenonderzoek dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd.