Belanghebbenden van huurgraven van 1 januari 1998 of ouder - op een van de begraafplaatsen in Velsen -  ontvangen elk jaar een aanslag grafrechten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

De rechten van graven na 1 januari 1998 kunnen worden afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Beleid en wetgeving