Belanghebbenden van huurgraven van 1 januari 1998 of ouder - op een van de begraafplaatsen in Velsen -  ontvangen elk jaar een aanslag grafrechten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

De rechten van graven na 1 januari 1998 kunnen worden afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wetgeving:

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam (andere rechthebbende) of het afstand doen van de grafrechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen.
Als u direct het huidige eigendomsbewijs insluit, zal het nieuwe eigendomsbewijs daarna naar de nieuwe rechthebbende worden gestuurd.

U kunt uw verzoek richten aan:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
T.a.v. de Begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden

Tarieven 2019:

€ 40,00  algemene kosten onderhoud begraafplaats
€ 30,00  onderhoud gedenkteken
€ 70,00  totaal

€ 70,00  kosten voor wijzigen van rechthebbende

De tarieven voor de grafrechten vindt u in Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Het jaarlijks onderhoud kan in één keer worden afgekocht.

Tegen de aanslag grafrechten kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het aanslagnummer, naam, adres, de datum waarop u het bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Stuur uw bezwaarschrift aan:

De heffingsambtenaar,
Afdeling Belastingen en Invordering,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Wanneer krijg ik bericht?

De behandeling van een bezwaarschrift verschilt per casus.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl