Belanghebbenden van huurgraven van 1 januari 1998 of ouder - op een van de begraafplaatsen in Velsen -  ontvangen elk jaar een aanslag grafrechten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

De rechten van graven na 1 januari 1998 kunnen worden afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wetgeving:
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 (onder voorbehoud)

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam (andere rechthebbende) of het afstand doen van de grafrechten, kunt u op 2 manieren een verzoek indienen.

 • U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen,
  Als u direct het huidige eigendomsbewijs insluit, zal het nieuwe eigendomsbewijs daarna naar de nieuwe rechthebbende worden gestuurd.

  U kunt uw verzoek richten aan:

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
  T.a.v. de Begraafplaatsadministratie
  Postbus 465
  1970 AL  IJmuiden

Tarieven 2017:

€ 37,00  algemene kosten onderhoud begraafplaats
€ 30,00  onderhoud gedenkteken
€ 67,00  totaal

€ 30,00  kosten voor wijzigen van rechthebbende

De tarieven voor de grafrechten vindt u in Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Tarieven 2018 : (onder voorbehoud)

€ 40,00  algemene kosten onderhoud begraafplaats
€ 30,00  onderhoud gedenkteken
€ 70,00  totaal

€ 70,00  kosten voor wijzigen van rechthebbende

De tarieven voor de grafrechten vindt u in Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 (onder voorbehoud)

Het jaarlijks onderhoud kan in één keer worden afgekocht.

Tegen de aanslag grafrechten kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het aanslagnummer, naam, adres, de datum waarop u het bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Stuur uw bezwaarschrift aan:

De heffingsambtenaar,
Afdeling Belastingen en Invordering,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Wanneer krijg ik bericht?

De behandeling van een bezwaarschrift verschilt per casus.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl