Voor de meeste hulp uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Als u een inkomen hebt tot 110% van het sociaal minimum, betaalt u geen eigen bijdrage. Alleen als er iets wijzigt in uw persoonlijke of financiële situatie, kan het zijn dat hier verandering in komt.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het sociaal wijkteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • de Wmo-pas voor regionaal collectief vervoer (wel een ritprijs per kilometer)

Wie betaalt geen eigen bijdrage?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting.  Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan ook zijn dat uw ziektekostenverzekering hier een vergoeding voor geeft.  Dat hangt af van uw aanvullende verzekering.