Echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door de rechter. Veel paren laten een notaris of advocaat een echtscheidingsconvenant opstellen. Daarin staat de verdeling van de boedel en de eventuele omgangsregeling en alimentatiebijdrage ten behoeve van kinderen. Door zo'n echtscheidingsconvenant is over het algemeen onderling overeenstemming over deze zaken.

Gezag

Heeft u minderjarige kinderen? Normaal gesproken blijft het ouderlijk gezag op beide ouders berusten. Het komt ook voor dat één ouder wordt belast met het gezag.

Uitspraak

Als u gaat scheiden, wordt u verplicht een advocaat in de arm te nemen. U blijft uw advocaat houden tot aan de beschikking van de rechter. De uitspraak van de rechter wordt schriftelijk opgesteld. Binnen 6 maanden moet deze uitspraak worden aangeboden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Meestal regelt de advocaat dit voor u. De ambtenaar voegt vervolgens een vermelding toe aan de huwelijksakte. U bent officieel gescheiden als de ambtenaar de gegevens heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beleid & Wetgeving

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

Over het algemeen zal voor de behandeling bij de rechtbank de volgende stukken worden gevraagd:

  • uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) - van de woongemeente - van beide partners; Let op: hierin moet ook de vestigingsdatum in Nederland en de nationaliteit vermeld zijn;
  • afschrift van de huwelijksakte uit het huwelijksregister (van het destijds gesloten huwelijk);
  • afschrift van de geboorteakte uit het geboorteregister van nog minderjarige kinderen.

 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl