Om een huwelijk te beëindigen hebt u een advocaat nodig. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank.

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden naar de gemeente waar u getrouwd bent. Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de beschikking en de akte van berusting is ontvangen in de gemeente en op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan uw woongemeente en aan uw advocaat. De echtscheiding wordt in uw woongemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

De datum waarop de echtscheidingsbeschikking verwerkt is door de gemeente, is de datum dat uw scheiding definitief is.

Echtscheidingen in Nederland

Echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken

  • een origineel afschrift van de onherroepelijke beschikking van de rechtbank
  • een verzoek tot inschrijving
  • een akte van berusting (beide personen zijn het eens met de scheiding)

Het is mogelijk dat de gemeente nadere gegevens of documenten nodig heeft.

Gescheiden in het buitenland

Neem contact op met Burgerzaken via 0255 567200.

De inschrijving van een echtscheidingsbeschikking is gratis.

Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?

Dan moet de echtscheiding worden ingeschreven in de gemeente waar u getrouwd bent.

Bent u in het buitenland getrouwd en gescheiden en is uw buitenlandse huwelijksakte ingeschreven in de BRP waar u woont?

Dan moet u uw buitenlandse echtscheiding laten inschrijven in de BRP van de gemeente waar u woont. Bij zowel de huwelijksakte met vermelding van echtscheiding als bij een internationaal uittreksel huwelijksakte met echtscheidingsdatum moet altijd een (vertaalde) beschikking van de rechtbank worden geleverd.

Bent u in het buitenland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken?

Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente Den Haag, en de gemeente Den Haag zorgt ervoor dat uw advocaat en woongemeente bericht krijgen.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl