Om een huwelijk te beëindigen hebt u een advocaat nodig. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank.

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden naar de gemeente waar u getrouwd bent. Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de beschikking en de akte van berusting is ontvangen in de gemeente en op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan uw woongemeente en aan uw advocaat. De echtscheiding wordt in uw woongemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

De datum waarop de echtscheidingsbeschikking verwerkt is door de gemeente, is de datum dat uw scheiding definitief is.