Aanmaning

U ontvangt een aanmaning als u een aanslag niet (volledig) hebt betaald. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. De datum van dagtekening staat op de aanmaning.

  • Bij een belastingschuld lager dan € 454, kost de aanmaning u € 8.
  • Is uw belastingschuld € 454 of hoger, dan betaalt u € 17 voor de aanmaning. 

Dwangbevel

U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag, ook na een aanmaning, niet (volledig) heeft betaald. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:

  • Bij een belastingschuld tot € 90: € 44
  • Bij een belastingschuld vanaf € 90: € 44 plus € 4 voor elke € 45 aan schuld (tot een maximum van € 13.108)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de extra kosten? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Meer informatie:

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) regelt voor Velsen de belastingaanslagen. Meer informatie over Dwanginvordering vind u op de website bsgr.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier