Een drank- en horecawetvergunning vraagt u aan als u bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken wilt schenken of verstrekken in een horecabedrijf.

Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 1. voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 2. voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines
 3. voor slijterijen

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verstrekken, schenken of verkopen
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Hebt u meerdere vestigingen?

Neem dan contact op met Vergunningen via 0255 567200.

Tapontheffing

Een tapontheffing vraagt u aan als u maximaal 12 dagen zwak alcoholische drank wilt schenken. Deze drank heeft een alcoholpromillage van minder dan 15%.

Vragenlijst

De wet BIBOB (wet Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur) moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt. Daarom moet u de BIBOB-vragenlijst invullen. Na een aanvraag worden alle mensen die genoemd worden in de aanvraag gescreend door de politie. Lees meer over de BIBOB in het BIBOB Gemeentelijk Beleid en de Concretisering BIBOB beleidslijn.

Er zijn 4 soorten aanvragen en 1 meldingsformulier:

1. Nieuwe aanvraag

Vul het digitaal formulier en de Bibob vragenlijst in.

2. Wijzigen bestaande vergunning

Vul het digitaal wijzigingsformulier in.

3. Wijzigen leidinggevende(n)

Vul het formulier wijziging leidinggevende(n) in.

Digitaal meesturen

Op het digitale formulier staat welke documenten u moet meesturen.

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen. Houdt u er rekening mee dat niet alle diploma's uit het verleden geldig zijn. Controleer dit op svh.nl. Staat de eigenaar of leidinggevende na 1 mei 2018 niet in het Register, dan rest niets anders dan opnieuw examen af te leggen. Zie voor meer informatie svh.nl

4. Tapontheffing aanvragen

Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken zonder vergunning kan een ontheffing worden aangevraagd, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Vul het aanvraagformulier in. Stuur deze met bijlagen naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970AL IJmuiden

5. Melden terras bij openbare inrichting

Vul het meldingsformulier in. Dit formulier kunt u digitaal versturen. Let op: via Firefox werkt de verzendknop niet. Gebruik hiervoor een andere browser.

Kosten aanvraag horecavergunning 2020

Omschrijving Kosten
Nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning €   505,90
Wijzigen van gegevens van leidinggevende(n) in een bestaande Drank- en Horecavergunning voor maximaal 3 personen. 
Voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende.
€   252.95
€     82,70
Exploitatievergunning horecabedrijf €   306,60
Terrasvergunning €   252,95
Tapontheffing €     89,15

 

Voordat u een vergunning krijgt

De gemeente controleert of uw inrichting en de personen die op de aanvraag genoemd worden aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • alle leidinggevenden hebben een Verklaring Sociale Hygiëne en staan geregistreerd in het register van SVH (Sociale Verklaring Hygiëne)
 • alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden
 • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan alle inrichtingseisen. Meer informatie vindt u op wetten.overheid.nl

Terras melden bij openbare inrichting

 • Het terras moet dichtbij een horecabedrijf met vergunning komen
 • Het terras is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als tijdens de aanvraag blijkt dat dit termijn niet gehaald wordt, mag die eenmalig verlengd worden.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl