Een drank- en horecawetvergunning vraagt u aan als u bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken wilt schenken of verstrekken in een horecabedrijf.

Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

  1. voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
  2. voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines
  3. voor slijterijen

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verstrekken, schenken of verkopen
  • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Hebt u meerdere vestigingen?

Neem dan contact op met Vergunningen via 0255 567200.

Tapontheffing

Een tapontheffing vraagt u aan als u maximaal 12 dagen zwak alcoholische drank wilt schenken. Deze drank heeft een alcoholpromillage van minder dan 15%.

Vragenlijst

De wet BIBOB (wet Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur) moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt. Daarom moet u de BIBOB-vragenlijst invullen. Na een aanvraag worden alle mensen die genoemd worden in de aanvraag gescreend door de politie. Lees meer over de BIBOB in het BIBOB Gemeentelijk Beleid en de Concretisering BIBOB beleidslijn.