Wilt u een dakkapel plaatsen op uw woning?

  • Voor een dakkapel aan de voorkant van uw huis hebt u altijd een vergunning nodig
  • Aan de achterkant of zijkant hebt u soms een vergunning nodig.

Flitsvergunning

Een flitsvergunning betekent dat de gemeente binnen 2 werkdagen een besluit neemt over uw aanvraag, als u deze voor 10 uur ’s ochtends indient. Dient u de aanvraag bijvoorbeeld woensdagochtend om 9 uur in, dan hoort u uiterlijk donderdagmiddag om 17 uur of u een vergunning krijgt voor een dakkapel.

Voor een monument krijgt u geen flitsvergunning.

Wilt u een dakkapel aan de voorkant van uw woning? Ga naar stap 2.
Wilt u een dakkapel aan de achterkant of zijkant van uw woning? Ga naar stap 1.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of of dat u de dakkapel zonder omgevingsvergunning kan plaatsen.

Stap 2 - Aanvraag

Een aanvraag doet u digitaal via het Omgevingsloket.nl. Voor burgers met DigiD, via e-herkenning voor bedrijven.

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen via 0255 567200.

Stap 3 - Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, komt u niet in aanmerking voor een flitsvergunning en wordt uw aanvraag een normale vergunning.

Stap 4 - Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. De hoogte van het legesbedrag varieert. Bekijk hiervoor de Leges 2020 vanaf Titel 2, Hoofdstuk 3.

Voor een monument krijgt u geen flitsvergunning.

Eisen bij het indienen

Om een flitsvergunning te krijgen, moet uw aanvraag de juiste informatie bevatten. Hiermee wordt bedoeld:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een duidelijke situatietekening met bestaande bebouwing schaal 1:500 of 1:1000
  • Tekeningen van plattegrond(en), doorsnede en gevels op schaal 1:100
  • Op de tekeningen moeten de afmetingen en de plaats van de dakkapel op het dak staan
  • Op de tekening moet duidelijk de bestaande toestand en de nieuwe toestand te zien zijn
  • Een foto van de gevel waar de dakkapel wordt geplaatst
  • Tekeningen voorzien van maatvoering en functie van de ruimten
  • Tekeningen voorzien van principedetails schaal 1:5 of 1:10 van de aansluitingen van de dakkapel in het dakvlak. Hierop moet duidelijk worden welk materiaal er wordt gebruikt en wat de afmetingen zijn.

Standaard voorbeeld van gewenste tekening

Eisen bij het toetsen van uw aanvraag

Gemeente Velsen toetst op

Een kopie van een bouwtekening van een bestaand pand in Velsen vraagt u digitaal aan. Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar info@velsen.nl.

Voor sommige bijzondere panden kunt u geen bouwtekeningen opvragen, zoals een bank of een elektriciteitscentrale.

Afspraak maken

Hebt u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen? Maak een afspraak met een van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via 0255 567200.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl